Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW DIETETYCZNYCH.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Usługa dotyczy dostawy dań dietetycznych dostarczanych w jednorazowych i osobnych pojemnikach.

Art. 2

Posiłki przeznaczone są do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych i zapakowane

w atestowane pojemniki, które przed włożeniem do urządzenia podgrzewającego należy odpowiednio nakłuć.

Pojemniki nie nadają się do podgrzewania w standardowych piecach.

Wszystkie potrawy powinny być przechowywane w maksymalnej temperaturze +4 stopnie Celsjusza.

Każdy zestaw dań spakowany jest w papierową torbę ekologiczną z zawierającą informację o ilości.

Art.3

Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są

cenniku GoFit-24, dostępnym na stronie www.gofit-24.pl (zakładka „Cennik”)

Art.4

Klientem serwisu GoFit-24 może zostać każda osoba pełnoletnia. Zamówienie posiłku dietetycznego

oferowanej przez GoFit-24 dla osoby nieletniej może dokonać jej prawny opiekun biorąc pełną

odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

Art.5

Firma GoFit-24 dostarcza posiłki dietetyczne o następujących poziomach kaloryczności:

a) 1000 kcal

b) 1200 kcal

c) 1500 kcal

d) 1800 kcal

e) 2100 kcal

f) 2400 kcal

g) 2700 kcal

h) 3000 kcal

oraz posiłki dietetyczne dla :

a) wegetarian

b) diety ustalane indywidualnie

§ 2

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W SERWISIE GoFit24

Art. 1

Osoba składająca zamówienie w serwisie GoFit-24 potwierdza w ten sposób fakt, iż zapoznała się

akceptując wszystkie postanowienia powyższego regulaminu.

Art. 2

Wpłaty za zestawy należy dokonywać najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.
Płatność gotówką lub na numer bankowy:

Bank Spółdzielczy
86 9584 0008 2001 0014 9073 0001

Art. 3

Zamówienie posiłków dietetycznych następuje poprzez :

a) wypełnienie formularza na stronie www.gofit-24

b) telefonicznie: pod nr tel. +48 537 747 207, czynnym od poniedziałku do piątku od  8.00 do 18:00

c ) poprzez wysłanie e-maila z wypełnionym formularzem na adres gofitzamowienia@gmail.com

 Formularz można zobaczyć na stronie www.gofit-24.pl

 

 

Art. 4

1. Możliwe jest korzystanie z posiłków dietetycznych po konsultacji z lekarzem i pod jego stałym

nadzorem przez osoby zamawiające:

a) chorujących na cukrzycę i niestosujących insulinoterapii,

b) z nietolerancją glutenu,

c) karmiących piersią – poczynając od 6 tygodnia po urodzeniu dziecka,  przy dobrym stanie

zdrowia,

d) cierpiących na alergie pokarmowe,

e) cierpiących z powodu przewlekłych chorób nerek,

Z posiłków dietetycznych nie mogą korzystać osoby:

  •  chorujące na nowotwór złośliwy (raka),
  •  chorujące na cukrzycę i jednocześnie stosujące insulinoterapię,
  •  przejawiające psychiczne zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, ortoreksja,
  •  będące w ciąży,
  •  karmiące piersią, jeśli nie upłynęło jeszcze 6 tygodni od narodzin dziecka
  •  osoby poniżej 16 roku życia.

Art.5

W przypadku, gdy zamawiający zataja przeciwwskazania i problemy zdrowotne wymienione w Art. 3,

firma GoFit-24 nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych posiłków dietetycznych.

 

§ 3

DOSTAWA

Art.1

Dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo.

 

Art. 2

Zestaw na sobotę i niedzielę dowożony jest w piątek.

Art. 3

Serwis GoFit-24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodebranie
w ustalonym czasie i miejscu 
zamówienia przez Klienta miejsca dostawy.
W takim przypadku Klient nie może domagać 
się zwrotu środków
za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

Art. 4

Firma GoFit-24 w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale
czasowym oraz miejscu, 
zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć dzienny zestaw
posiłków w miejsce wskazane przez Klienta. 
Dostawa posiłków w danym dniu
przepada w sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy
innym wskazanym miejscu przez Klienta.

§ 4

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

Art. 1

W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmian w kaloryczności diety,
zawieszenia diety oraz adresu dostawy. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne
są określane osobno.

Art.2

Zmiany kaloryczności w posiłkach dietetycznych przyjmowane są w dni robocze tylko
drogą e-mail przynajmniej przynajmniej 48h przed zmianą.

 

Art.3

W każdym momencie trwania zamówienia można zawiesić odbiór posiłków
dietetycznych, jednak na nie 
dłużej niż 14 dni.
Zawieszenie należy zgłosić e-mailową lub sms na numer telefonu
+ 48 537 747 207.

§ 5

REKLAMACJE

Art. 1

W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć
reklamację drogą 
elektroniczną na adres: gofitzamowienia@gmail.com. Reklamacja
będzie rozpatrywana w ciągu 48 h.

Art. 2

O wyniku reklamacji klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany
w reklamacji adres

§ 6

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Art.1

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia
są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie
w celach marketingowych. Administratorem danych jest firma GoFit-24 , 
wpisaną
do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta M. Jeleniej Góry.
Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując
się z pracownikiem 
GoFit-24 drogą e-mailową. W ten sam sposób można usunąć
swoje dane osobowe i teleadresowe.

Art. 2

W sprawach nie uregulowanych lub nie objętych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.